Dịch vụ tư vấn và Huấn luyện
Dịch vụ tư vấn và Huấn luyện

EZ NUTRITION WAY sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ khách hàng những lĩnh vực và vấn đề liên quan đến dinh dưỡng vật nuôi. 

 

Các dịch vụ: 

+  Đào tạo nhân viên về qui trình sản xuất, qui trình kiểm tra chất lượng, qui trình bảo quản, nhân viên trại chăn nuôi,...

+  Hỗ trợ thiết kế nhà xưởng, kho chứa hàng, máy móc thiết bị...phù hợp với nhu cầu khach hàng và tiêu chuẩn chất lượng HACCP, GMP, ISO 22000, GLOBAL GAP,...

+  Tư vấn về dinh dưỡng vật nuôi, thành lập công thức cho thức ăn chăn nuôi

+ Tư vấn và giúp các trang trại chăn nuôi về dinh dưỡng, thiết kế chuồng trại, qui trình vệ sinh, kiểm soát dịch bệnh, con giống…

+  Tư vấn xây dựng và lắp đặt trang thiết bị phòng thí nghiệm phù hợp với các tiêu chuẩn tương ứng.

+  Hỗ trợ tất cả các xét nghiệm nguyên liệu, thành phẩm... cho khách hàng.