Văn phòng:
Địa chỉ : 39 Khu phố 5, Phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại : (0084) 0251 2247 888 - Fax : (0084) 0251 2814 271
Email : info@ezntw.com - Website : www.ezntw.com

Nhà máy:
Địa chỉ : Cụm công nghiệp Thạnh Phú - Thiện Tân, Huyện Vĩnh Cửu, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại : (0084) 0251 2247 888 - Fax : (0084) 0251 2814 271
Email : info@ezntw.com - Website : www.ezntw.com